NJU LOGO.jpg

幔游”课题组

"Rocking Mantle" Group

张叶凡  硕士研究生

陕西宝鸡人,西北大学地球化学专业硕士研究生

教育经历

2021.09~               西北大学,地质学系,硕士生

2017.09~2021.06  太原理工大学,矿业工程学院,学士

研究课题
东北新生代玄武岩成因
个人荣誉
论文发表
电子邮箱

2484319249@qq.com